Acta sitt årsmøte 2023 og sosialt samvær! Delta digitalt eller fysisk 10.aug.

Seint, men godt er det endeleg klart for årsmøte i Acta Sof og leirklubben.

Tid og Stad: Fjordly Ungdomssenter, torsdag kl 14-18 10.august 2023.

Påmelding her 🙂

Påmelding Sjå innkalling for oversikt og program!

Innkalling

Årsmelding Acta

Årsmelding Leirklubben Acta SoF

Årsrekneskap leirklubben