Rådsmøtet 29.-30.09.2023 Innvik fjordhotell

Velkomen til rådsmøte for medlemer, lokallag og foreiningar i Acta og Normisjon i Sogn og Fjordane 

Gå til arrangementskalenderen vår for påmelding

Regionstyret inviterer til drøftingsmøte med einingane og lokallaga i Acta/Normisjon i regionen. 

Hovudspørsmål rådsmøtet må gje tinnspel il regionstyret er: 

Korleis skal vi justere arbeidet vidare med strammare økonomi? Har bedehusa ei framtid i dette biletet?  Vi presenterer skisse til felles profilering av bedehus. Og kva må til for at vi klarer å følgje opp handlingsplanen framover?

Fredag 29.9. 

Kl 1800 Oppstartsmøte bibelformidlar- og forkynnarnettverket

Kl 2000 Middag

Kl 2100 Sosial hygge – ulike enkle innslag 😊

Laurdag 30.9.

Kl 0930 Morgontankar og bibelrefleksjonar

Kl 1030 Presentasjon regionstyrene i Acta og Normisjon

Kl 1100 Tema-fokus

·       Bedehuset – som fellesskapsarena 2035

·       Styre-arbeid – enkle tips til godt styrearbeid i lokallag

Kl 1300 Lunsj

Kl 1400 Tema-fokus

·       Handlingsplan og krinsøkonomi – korleis løyser vi dette?

Kl 1600 Middag og avslutning.