Rapport frå økonomiutvalet

Etter rådsmøtet i haust vart det nedsett eit økonomiutval av regionstyret som har arbeidt etter følgande mandat: «Økonomirådet skal lage ein analyse av regionøkonomien og fremje framlegg til aktuelle tiltak som blir presentert for regionstyret.»

Dei er ferdige med rapporten sin, og de kan lese og laste den ned her: