Bli leiar for barn og unge

Grunnmuren i Acta barn og unge i Normisjon er frivillige som ser kor viktig det er å gje Jesus vidare til nye generasjonar. Vi treng nye leiarar både i leirarbeidet på Fjordly og Teigen og i dei lokale laga for barn og unge. Du er velkommen til å bli med – nettopp du kan utgjere ein forskjell!

Kontakt Actaleiar Stine Hopland:
stine.hopland@normisjon.no / 92 04 63 49