Bli med i Be-gjengen

Foto: Andreas, Flickr.com

Be-gjengen er folk rundt omkring, både ungdomar, vaksne og eldre som tek imot sms eller e-post med bøneemne frå Normisjon/Acta Sogn og Fjordane ca. kvar 2 – 4 veke. Ein ber for leirarbeidet og anna som skjer i regionen vår.

Bøn er eit svært viktig arbeid i Guds rike. Bli gjerne med!
Send sms til 92 03 12 19 eller e-post til iif@normisjon.no dersom du vil vere med.