Få nyheits-e-post frå regionen

Normisjon region Sogn og Fjordane sender ut e-post med nyheiter ca. 1 gong i månaden. Fokuset er det som skjer framover i regionen, samt inspirasjonssaker.

Du kan få nyheits-e-posten ved å fylle ut e-post-adresse og namn her:
http://bit.ly/nyttfranormisjon