Styre og utval

Her er ei oversikt over kven som sit i dei ulike styra / utval som høyrer til Normisjon Sogn og Fjordane (styra for dei ulike einingane blir lagt ut over sommaren).

Regionstyret: 
Leiar: Svein Ottar Sandal, Sandane, 2016-2018
Magnus Aarseth, Vassenden, 2015-2018
Anne Kristin Gunvordal, Sogndal, 2015-2018
Agnar Ullaland, Naustdal, 2016-2019
Kari Rygg Leirgul, Sandane, 2017-2020
Liv Årdalsbakke Bruland, Klopstad, 2017-2020
Tilsetterepr.:
Actarepr: Johannes Nome, Stårheim

1. vara: Svein Helge Hofstad, Sandane, 2017-2018
2. vara: Anne Berit Refvik, Refvik, 2017-2018
3. vara: Anne Marit Standal, Florø, 2017-2018


Valnemnd:

Kjell Arne Heggheim, 2015-2018
Margrete Haug, 2016-2019
Kjell Magne Birkelund, 2017-2020

Acta-styret
Leiar: Rune Tøsse, Volda 2017-2018
Johannes Nome, Stårheim, 2015-2018
Ragnar Hansen, Stadlandet, 2016-2019
Ane Marte Warvik, Førde, 2016-2019
Frida Bjørnereim, Breim, 2017-2018
Maria Lade, Vågsvåg, 2017-2018

1. vara: Juni Margrete Solbakk Flølo, 2017-2018
2. vara:  Elida Østergaard Bruland, 2017-2018