Tilsette

Vegard Tennebø

Lederteam
Misjon i Norge

tel. 90642084
vegard.tennebo@normisjon.no

Eva Stavseth Langseth

Dagleg leiar Holmely Omsorg og retreat
Normisjon region Sogn og Fjordane

tel. 93423300
holmely@normisjon.no

Jostein Bildøy

Regionleiar
Normisjon region Sogn og Fjordane

tel. 95191332
jostein.bildoy@normisjon.no

Hildegunn Vederhus

Dagleg leiar Fjordly ungdomssenter
Normisjon region Sogn og Fjordane