Barne- og ungdomsarbeid

Acta barn og unge i Normisjon leier barne- og ungdomsarbeidet vårt.
Vi satsar på leir, lokale lag og kor, medvandring og leiartrening.

Acta har nye nettsider: www.acta.no
Acta region Sogn og Fjordane har ikkje fått tid endå til å lage den nye regionsida. Enn så lenge blir regionsida til Normisjon Sogn og Fjordane brukt.