Innvik Fjordhotell

Hotellet med fjorden i hagen.

Innvik Fjordhotell Misjonsheimen er eigd av Normisjon region Sogn og Fjordane og normisjonsforeiningane i Indre Nordfjord.

Les meir på www.innvikfjordhotell.no