Bli med på leir!

Hvem er du koblet på? Vil du finne ut av det? bli med på Inbetweenleir 5.-7.klasse https://norkirkenmolde.no/inbetweenleir
Reflex! Tenk på at du og jeg kan lyse, men hvor får vi det fra? Bli med på Reflex-leir for å finne ut av det