Fellesskap

Normisjon Møre består av ca 80 små og store fellesskap, som inkluderer barnelag, Soul Children-kor, voksenforeninger og Molde-fellesskapet. Vi er medeigere av Høgtun folkehøgskole, Fermate Sunnmøre og eier leirstedet Vassbotn på Nordmøre.

Fellesskap