Fellesskap

Normisjon Møre består av ca. 50 små og store fellesskap, som inkluderer barnelag, Soul Children-kor, voksenforeninger og Norkirken i Molde.
Vi er medeiere av Nordvestlandet folkehøgskole og Fermate Møre .

Fellesskap