Barn og unge

Vi vil se grensesprengende fellesskap hvor barn og unge møter, lærer å følge og ærer Jesus Kristus.

Acta Møre er Normisjon Møre sitt barne og ungdomsarbeid. 
Arbeidet inkluderer barn og ungdom i alderen 0 - 26 år.
Det er opp mot 30 barne- og ungdomslag som er tilsluttet Acta Møre.

Ta kontakt med Acta Møre ved å sende mail til acta.more@normisjon.no
eller ta direkte kontakt med vår actamedarbeider
Kathy Celi tlf 4843 1754 mail: Kathy.celi@normisjon.no