Om oss

Normisjon er en landsdekkende misjonsorganisasjon, som ble stiftet 01. januar 2001 som følge av sammenslåingen av Indremisjonsselskapet og Santalmisjon. Organisasjonen driver med misjonsvirksomhet og sosialt arbeid i 10 land, medreknet Norge. Den har fokus på fellesskap, ledertrening og misjon.

Normisjon Møre er en del av Normisjon, og har virkeområde i hele Møre og Romsdal.

Normisjon Møre består av ca 80 små og store fellesskap, som inkluderer barnelag, Soul Children-kor, voksenforeninger og menigheter (for tiden er det bare Norkirken-Molde (tidligere Molde-fellesskapet) som er selvstendig menighet i Møre). Vi er medeigere av Høgtun folkehøgskole, Fermate Sunnmøre og eier leirstedet Vassbotn leirsted på Nordmøre.