Fauske Acta

Aktiviteter på bedehuset

Skating, klatring, akrobatikk, og bibel, bønn og samtale

#

#