Vil du gjøre Jesus synlig så mennesker i Norge kan bli forvandlet?