Hva er planting

Planting refererer til prosessen som resulterer i at et nytt kristent fellesskap eller menighet blir til!

Planting er en strategi og metode for misjon i et bestemt geografisk område eller mot en bestemt målgruppe. Gjennom planting av nye misjonale fellesskap ønsker Normisjon å nå flere mennesker med evangeliet og engasjere flere kristne som i dag ikke er en del av et fellesskap.

Tenk å få starte noe nytt!

Planting handler om å starte noe nytt. Det er den spennende (og krevende) prosessen fra drøm til virkelighet der resultatet er et nytt fellesskap eller en ny menighet. For deg som kjenner at dette er litt fremmed, så kan du jo tenke over at også det fellesskapet du er hjemme i i dag, ble startet en gang.

Og det helt tankesprengende store med planting er: dette kommer til å åpne opp Guds rike for noen som i dag ikke kjenner Jesus og få evige konsekvenser for dem. Det kommer til å bli et hjem for mennesker du i dag ikke vet hvem er og vil få effekter og konsekvenser du i dag ikke ser rekkevidden av. For i hver enkelt av oss som tror på Jesus er evangeliet plantet, og i det ligger kimen til verdensmisjon! Kan du tenke deg noe bedre å gi livet ditt til?

I prosessen vil du være opptatt av å plante evangeliet slik at et større «vi» skapes. Det gjøres gjennom å formidle og forankre visjon, etablere og bygge team, legge planer og sette dem ut i live slik at fellesskapet rundt Jesus kan vokse.