Hvorfor plante

Sammen har vi i Normisjon satt oss noen mål frem mot 2030. Vi vil plante minst 30 misjonale flergenerasjonsmenigheter i Norge. Vi vil også plante mange nye Jesussentrerte, inkluderende og disippelgjørende fellesskap.

Vi har så lyst å ha deg med på laget. Men hvorfor ønsker vi å plante? Hvorfor ønsker du?