Vårt Plantenettverk

Vi ber om og arbeider for at vi skal lykkes med drømmen om å plante nye menigheter og fellesskap. 

Det betyr at vi arbeider for gode ordninger, rammer og tiltak for at du skal lykkes med din drøm om planting. Vi i Normisjon ønsker å gå sammen med deg så du skal få mot og tro og redskap til å plante. 

Her er noen av de grepene som gjør at du skal kjenne deg trygg og støttet når du ønsker å plante i Normisjon. For vi vil gå sammen med deg hele veien.