Regionårsmøtet 2020 gjennomføres digitalt

Normisjon region Agders årsmøte skulle ha funnet sted onsdag 15. april
i Oddernes Menighetshus. På grunn av Koronaviruset måtte dette avlyses, men årsmøtet gjennomføres nå digitalt.

Foreningsmedlemmer og direktemedlemmer kan avgi stemmer
pr. e-post eller post, innen 8. mai.

Foreninger, menigheter og direktemedlemmer har fått
nødvendig informasjon pr. e-post og brev.

Her finner du alle de nødvendige årsmøtedokumentene: