Kontakt oss!

Adresse og åpningstider

Bibelskolen i Grimstad, Østerhusmonen 81, 4879 GRIMSTAD
Tlf: 37 25 68 04
E-post: region.agder@normisjon.no

Telefonen er åpen mandag – torsdag kl. 09.00 – 14.00
Fredager er telefonen og regionkontoret stengt.

Ansatte i region Agder

Ingebjørg Berstad Torp

Lederteam
Misjon i Norge

tel. 90543423
ingebjorg.berstad.torp@normisjon.no

Gunnar Urstad

Regionlederteam - Administrasjon, økonomi og personal
Normisjon region Agder

tel. 48114910
gunnar.urstad@normisjon.no

Heidi Owesen Roland

Kommunikasjon- og medieansvarlig
Normisjon region Agder

tel. 98031845

Arne Inge Vålandsmyr

Forkynner
Normisjon region Agder

tel. 90766458
arne.inge.vaalandsmyr@normisjon.no

Johannes Vålandsmyr

Fellesskapsutvikler / Forkynner
Normisjon region Agder

tel. 48198850
johannes.valandsmyr@normisjon.no

Hilde Ruth Haanes Halvorsen

Misjonær / Forkynner
Normisjon region Agder

tel. 95065521
hilde.halvorsen@normisjon.no

Alf Halvorsen

Misjonær / Forkynner
Normisjon region Agder

tel. 41284641
alf.halvorsen@normisjon.no

Ansatte i Acta Agder

Elisabeth Margrethe Dørdal

Actaleder
Normisjon region Agder

tel. 41543162
elisabeth.dordal@normisjon.no

Ole Jakob Pedersen

Acta Leir- og ungdomskonsulent
Normisjon region Agder

tel. 91192483
ole.jakob.pedersen@normisjon.no

Mari Tveter

Soul Children-koordinator Agder
Normisjon region Agder

mari@soulchildren.no

Ansatte lokalt i Agder

Kristian Jaklin Lande

Misjonær /Medpastor Norkirken Kristiansand
Normisjon region Agder

tel. 45224633
krlande@gmail.com

Irene Åtland

Barne-, ungdoms- og familiearbeider Norkirken Evje
Normisjon region Agder

tel. 90638432
ireneaatland@hotmail.com

Kjetil Viland

Fellesskapsutvikler Iveland
Normisjon region Agder

tel. 97693995
kjetil.viland@gmail.com

Åge Løsnesløkken

Pastor Norkirken Grimstad
Normisjon region Agder

tel. 99085690
age.losneslokken@normisjon.no

Ove Kleveland

Pastor Norkirken Hald
Normisjon region Agder

tel. 94007263
ove@norkirkenhald.no

Erik Albert

Pastor Norkirken Kristiansand
Normisjon region Agder

tel. 48895891
erik.albert@normisjon.no

Pernille Galdal

Musiker Norkirken Kristiansand
Normisjon region Agder

tel. 48135534
pernille.galdal@gmail.com

Marianne Frivold

Menighetsarbeider
Norkirken Mandal

tel. 90165807
marianne.frivold@normisjon.no

Åge Nygård

Pastor
Norkirken Mandal

tel. 41675610
aage.nygaard@normisjon.no

Notto Inge Flaat

Pastor Norkirken Nedenes / Leder Fermate Sør / Forkynner
Normisjon region Agder

tel. 45393142
inge.flaat@normisjon.no

Ingvild Simonnes

Barnehagemedarbeider Åpen Bhg Nedenes
Normisjon region Agder

tel. 97142598
ingvildsimonnes@gmail.com

Ida Bekkevahr Tobiassen Sundsdal

Styrer Åpen Barnehage Norkirken Nedenes
Normisjon region Agder

tel. 95123478
idabtobi@hotmail.com

Anne Honnemyr

Pastor (60%)
Norkirken Vennesla

tel. 99392404
anne@norkirkenvennesla.no

Santiago Francisco Valdez Cevallos

Innvandrerpastor Norkirken Vennesla
Normisjon region Agder

tel. 45804246
santivaldez@gmail.com

Rizgar Khurshid

Barne- og familiearbeider Norkirken Vennesla
Normisjon region Agder

tel. 47237162
riissck@gmail.com

Per Erik Askedal Olsen

Pastorteam Norkirken Vennesla
Normisjon region Agder

tel. 95232913
peolsen@me.com

Kristian Nesbu Vatne

Pastor (60%)
Norkirken Vennesla

tel. 97580385
kristian@norkirkenvennesla.no

Kristine Kjetså-Norum

Acta Leir- og barnekonsulent
Normisjon region Agder

tel. 97082850
kristine.kjetsaa-norum@normisjon.no