Normisjon Agder trossamfunn

Normisjon Agder trossamfunn (trossamfunn) er tilknyttet Normisjon region Agder og tilbyr en kirkerettslig tilhørighet med tilknytning til organisasjonen. Trossamfunnet bygger sitt arbeid på Den hellige skrift og på Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelse.

Medlemskap i trossamfunnet er et tilbud til deg som opplever at ditt lokale Normisjons-fellesskap fungerer som ditt åndelige hjem og menighet, eller som ønsker en formell tilhørighet fordi du deler Normisjons trosgrunnlag. Medlemskap er ikke begrenset til personer som bor i Agder. Alle som deler trossamfunnets trosgrunnlag kan melde seg inn uansett bosted.

Fakta om Normisjon Agder trossamfunn:

  • Trossamfunnet administreres av Normisjon region Agder, ikke av den enkelte menighet/forsamling/forening i Normisjon
  • Ble vedtatt opprettet av Normisjon region Agders årsmøte 25. mars 2017
  • Har eget styre og forstander (sammensetningen finner du her)
  • Våre vedtekter

Hvorfor og hvordan bli medlem?

Read article "Hvorfor og hvordan bli medlem?"

Skjemaer for ut- og innmelding

Read article "Skjemaer for ut- og innmelding"

Spørsmål og informasjon

Ta kontakt med: Gunnar Urstad (forstander i trossamfunnet)
trossamfunnagder@normisjon.no eller 48114910