Ingebjørg Berstad Torp

Her er kort informasjon om hva Normisjon og Acta i Agder har å tilby i disse tider.

Mvh Ingebjørg Berstad Torp

  1. Guds rike er ikke stengt ned!
  2. Følg med på facebook og regionens hjemmeside, det er vårt felles møtepunkt.
  3. Regionens Norkirker har flere tilbud på nett
  4. Vi tar gjerne en prat på telefon,- og vi erfarer at det er folk takknemlige for.
  5. Det kommer ny podcast;  «Bedehuset», første episode spilles inn fredag  27. mars.
  6. Takk for at dere   fortsatt bidrar med økonomi.
  7. Vi planlegger også  for permitteringer