Ledig stilling

Norkirken Vennesla er en menighet på nærmere 350 medlemmer, og mange utover det som er knyttet til fellesskapet vårt. Vi ønsker å være en familie for alle generasjoner og alle slags mennesker. Bibel, godt fellesskap og engasjement utover vårt eget er viktig for oss. En av våre gode kollegaer går over i ny jobb, vi søker derfor ny/nye kollegaer i menighetens pastorteam.

Pastorteamet i Norkirken Vennesla

 60% stilling som ungdoms- og musikkpastor eller

30% ungdomspastor og 30 % musikkpastor 

I en krevende tid våger vi å se framover med håp! Vi trenger ny ungdomspastor og ny leder av musikkarbeidet blant barn og unge. Om det er samme person eller om stillingen deles opp i to mindre, avhenger av hvem som søker.

I ungdomsarbeidet vårt trenger vi deg som er god til å bygge relasjoner og kommunisere med ungdommene. Vi ser etter deg som kan lede gjennom teamarbeid og koordinere et aktivt arbeid, undervise noe, inspirere og engasjere. Du vil få ansvar både for menighetens konfirmantarbeid og ungdomsarbeidet i Refill. Ansvaret deler du med et flott lederteam.

Innen sang og musikk ser vi etter deg som kan noe musikk, er en dyktig pedagog, utvikler og organisator av musikkskolen vår «Musikalske disipler». Du vil også ha oppfølgingsansvar for menighetens sang og musikkarbeid for barn og ungdom.

Som ansatt blir du også en del av menighetens pastorteam. Samarbeid i team og et pastoralt ansvar for menigheten er også en del av ditt ansvar.

Kompetanse:

Personlig egnethet og relevant erfaring vurderes høyt. Men vi ser også etter utdanning på høyskolenivå innen feks ungdom og kommunikasjon, teologi og ledelse, musikk, pedagogikk.

Den som ansettes må kunne arbeide i tråd med Normisjons grunnsyn og verdidokument.

Søknad:

Vi ønsker en korfattet søknad med CV. Har du spørsmål eller trenger mer informasjon må du gjerne kontakte oss.

Anne Honnemyr.anne.honnemyr@normisjonvennesla.no. 993 92 404

Per Erik Olsen. peolsen@me.com. 952 32 913

Søknadsfrist: 10.05.20