Ledig stilling

Pastor – Norkirken Mandal

Norkirken Mandal – i landets sydligste by – søker etter pastor i 80% stilling. Norkirken Mandal er en mangfoldig flergenerasjonsmenighet som er en del av Normisjon. Menigheten samler ukentlig mange barn, ungdom og voksne til ulike aktiviteter som kor, ungdomsgruppe, konfirmantundervisning og gudstjeneste m.m.. 

Stillingen innebærer ansvar for:

Som pastor vil du lede menighetens arbeid sammen med en annen ansatt og frivillige i lederteam. Hovedfokus vil være rettet mot ungdomsarbeid og gudstjenester.

Ønskede kvalifikasjoner:

Erfaring fra menighetsarbeid rettet mot barn, ungdom og familiearbeid

Erfaring og utrustning som leder i kristent arbeid

Evner til å bygge menighet og utruste mennesker til tro og tjeneste.

Søkere må identifisere seg med Normisjons verdidokument (Klikk her med link til verdidokumentet: https://www.normisjon.no/content/uploads/2018/06/VERDIDOKUMENT-FOR-NORMISJON-OG-ACTA-vedtatt-1_12_16.pdf) og menighetens visjon og verdier. Vi tilbyr lønn og pensjonsordninger etter Normisjons lønnsregulativ. Spørsmål til stillingen kan rettes til styreleder Hans Arthur Frigstad på mobil 90854851. Skriftlig søknad med vedlegg sendes på epost til leder@norkirkenmandal.no. Søknadsfrist 20. mai 2020.