Emmausturer – fellesskap i krisetider

Normisjon begynte sin historie under konventikkelplakaten.  Den varte i hundre år og satte religionspolitiske grenser for kristent fellesskap. Koronakrisen vi opplever setter helsepolitiske grenser for alt fellesskap mellom mennesker. Vi håper ikke den vil vare i hundre år. Allerede nå ser vi jo lettelser og bedehusfolket begynner forsiktig å samles igjen. Men selv de strengeste reglene gir muligheter for fellesskap.

Koronavåren har vært kjennetegnet av mye fint vær i Agder, med mulighet for fellesskap utendørs. Noen bedehusmøter har blitt erstattet av såkalte Emmausturer. Det er kortere eller lengre gåturer i naturen med god individuell avstand, gjerne i grupper på fem. Lokale kjentfolk sørger for at vi turmålet blir et åpent sted med mulighet for kombinere lovlig avstand med kristent fellesskap.

Det har vært andakt, sang og misjonsinformasjon på lune myrer, utsiktsvennlige fjelltopper eller historiske tomter. Bare timer etter oppstandelsen fikk noen av disiplene oppleve den levende Jesus i naturen, på veien til Emmaus.