Tro i hjemmet

Tekst: Marianne Fjell

I denne utgaven skal vi fokusere på søndagen/hviledagen.

Allerede i skapelsen satte Gud til side en dag til hvile og fellesskap. Et av budene sier også noe om dette; «Du skal holde hviledagen hellig». De første kristne samles «på den første dag i uken» (Apg. 20, 7) som er dagen for Jesu oppstandelse. I Mark 2,27 gjør Jesus gjør det klart at hviledagen er til for menneskene og ikke motsatt. Men det er helt klart at hviledagen er en gyllen anledning til å komme sammen med trossøsken, til hvile, ut i naturen og være sammen med familie og venner. Og, det er klart at søndagen/hviledagen, eller en annen dag i uken, er nødvendig for oss for å ha en god rytme i livet. Arbeid, skole, fritidsaktiviteter, tar det meste av hverdagene våre. Da er det godt og viktig med en annerledes dag.

Vi som er foreldre og besteforeldre, eller andre voksne, har et stort ansvar å være forbilder i dette. Barna ser hva vi gjør, og hvordan vi prioriterer. Det er sagt at foreldres valg blir barnas verdier. Dette er ord til ettertanke for oss.

Hviledagen er en gave fra Gud! La oss bruke den til Hans ære, og til å finne hvilepulsen i våre liv og familier!