Seniortreff på Eikely Senter 24. september 2020

Velkommen til seniortreff på Eikely Senter i Froland, torsdag 24. september 2020.

Taler denne gangen er Svein Granerud,
tidligere leder av Misjon i Norge i Normisjon.
Grete og Jørg Jørgensen bidrar med sang og musikk.

PROGRAM

10.30 – Ankomst. Kaffe og kringle.

11.00 – Bibeltime v/ Svein Granerud: «Med blikket på Jesus».
             Hvem ser vi når vi vender blikket mot Jesus? Gir det i det hele tatt mening å si at vi «ser Jesus»? Hva skal jeg se etter? Vi lytter til Bibelen, og får hjelp til å se.

13.00 – Middag m/ dessert.

14.00 – Kåseri v/ Svein Granerud: «Korona-tider og andre tider».
           
Tiden går, tiden kommer. Tidene forandrer seg. Tidene var bedre før.
             Spent på framtiden. Tiden er et kjært tema. Hva tenker vi om tiden?

PRIS: Kr. 375,- per person.
Betales ved ankomst (kort, kontant el. Vipps).
I tillegg tas det opp kollekt til Normisjon region Agder.

PÅMELDING til Normisjon region Agder innen mandag 21. september.
Tlf: 37 25 68 04 / E-post:
region.agder@normisjon.no

Klikk her for å laste ned ferdig plakat som kan distribueres i din forsamling:

VELKOMMEN til høstens seniortreff i region Agder!

Hilsen seniorutvalget; Marry Kleiven (leder), Gunvor Lyngroth,
Hilde Halvorsen, Einar Kristiansen og Jon Dagfinn Kjetså.