Retreat høsten 2020

Velkommen til retreat på Gautestad Misjonssenter 1. – 4. oktober!

På bakgrunn av gode erfaringer fra høsten 2019, inviterer vi igjen til retreat for unge og voksne. Til det er du hjertelig velkommen.
Vi håper du kan få noen fine dager der du får rom og mulighet til å bli stille for Guds ansikt. Kanskje er det din første gang på retreat?

Retreaten finner sted på Gautestad Misjonssenter som ligger cirka 20 minutter nordøst for Evje, i vakre omgivelser. Tidsrammen strekker seg fra kl. 18.30 på torsdag og avsluttes senest kl. 15 på søndagen.

Vi er så heldige at Geir Otto Holmås skal lede retreaten for oss.
Han har lang erfaring med å lede retreater.
Det vil også være mulighet for individuelle samtaler med Geir Otto.

Hvorfor retreat?

En dag kom Jesus ned til stranden og utfordret noen unge fiskere til å gå fra båtene og følge etter ham. De gjorde som han sa. Siden var de alltid omkring ham. Et disippelskap var etablert. De så, lyttet og lærte.

Jesus kaller på mennesker i dag også. Mange hører og følger ham. Men nå er Jesus sammen med oss som den usynlige. Om du vil se, lytte og lære, kan du øve opp ditt indre blikk, se ham med troens øye. Dette er mulig fordi Jesus er nær – overalt og hos alle. Men noen ganger trenger vi avstand fra de daglige distraksjonene. Jesus blir lett utydelig for oss. Da trenger du å oppsøke steder der du kan være alene sammen med Mesteren. Også i dette er Jesus vårt forbilde. Det fortelles at “selv trakk han seg ofte tilbake til ensomme steder og ba der” – det vi kaller retreat.

Hva er retreat?

Det betyr helt enkelt å trekke seg tilbake til et stille sted sammen med Jesus.
Den vanligste form for retreat i Norge er den som er utviklet på Sandom Retreatsenter i Lom, og preges av to hovedelementer: Stillhet og en fast dagsrytme. Den vektlegger den “talende stillheten” og sentrerer om den oppstandne Jesus som er overalt, hos alle og midt iblant oss. Vi inviteres til å sitte ved Jesu føtter og bare være stille for å høre Guds og vårt eget hjerte slå. Målet er å styrke vår identitet som Jesu disippel i dag.

En velprøvd dagsrytme hjelper deg til indre samling og gjør deg åpen for Gud.
Den gir deg tider alene i taushet og tider til fellesskap og samtale, og anledning til å vandre i naturen. Sammen med stillheten er tidebønnene og gudstjenestene i kapellet selve bærebjelken i retreaten. Det gis også tilbud om personlig veiledning
– om du ønsker det.

Retreat-dagen består av følgende elementer:
Tidebønn, tur, fritid, Jesusmeditasjon, bønn og forbønn, lyttegruppe, åndelig lesning, lovsang, kort undervisning, stille måltider med musikk.

Under gudstjenestene, veksellesning og bønnen i kapellet leser, ber og synger vi ganske enkelt Guds ord. Det er også rom for fri bønn og stillhet. Måltidene nytes i taushet med musikk. I lyttegruppen tar vi utgangspunkt i meditasjonsteksten og deler tanker og erfaringer med hverandre. Etter kveldsbønnen er det igjen stillhet ute og inne frem til neste morgen.

Priser:

Retreaten koster 1800,- for deg som er student og 3200,- for alle andre.
Dersom du ønsker enerom, kommer et tillegg på 450,- pr. person.
(Vi anbefaler enerom).

Smittevern:

Arrangementet vil bli gjennomført i tråd med gjeldende retningslinjer for smittevern. Det blir lagt vekt på god håndhygiene og at deltakerne holder avstand til hverandre. Dersom du har forkjølelses- eller influensalignende symptomer, kan du dessverre ikke bli med på retreaten. Ved sykdom blir det mulig å få refundert deltakeravgiften ved fremvisning av legeerklæring.

Påmelding:

Påmelding gjøres via Min Side.
Klikk på linken for å melde deg på, og for mer praktisk info om arrangementet:

https://acta.profundo.no/minside/arrangement

Har du spørsmål, ta kontakt med 
Johannes Vålandsmyr eller Asbjørn Smeland:

Johannes Vålandsmyr (48198850, valandsmyr@gmail.com)

Asbjørn Smeland (92693014, as.smeland@gmail.com)