Hilsen fra Halvorsen september 2020

Evakuering fra misjonsarbeid er ikke noe nytt. Misjonshistorien er full av slike hendelser. I de fleste tilfeller kommer man tilbake til samme sted og samme arbeid etter at forholdene har normalisert seg. Noen ganger må man flytte arbeidet til et naboland eller naboområde.

Det er nå et halvt år siden vi kom hjem fra Mali til korona-karantene i Norge, et par dager før resten av misjonærene. Siden mars 2012 har misjonærene evakuert tre ganger. Denne gangen skjedde det fordi Mali stengte grensene på grunn av pandemien, slik de fleste andre land har gjort. I den 198. daglige rapporten fra helsedirektoratet i Mali, har landet pr. 16. september registrert 26 nye smittede av 628 testet, noe som totalt i pandemien gir 2966 smittede hvorav 128 døde. Mali er ett av de minst rammede land i verden så langt. I malinkéområdet har det så langt nesten ikke vært registrert smittetilfeller. Vi er takknemlige for det. Det har vært vår bønn siden mars.

Men verre enn korona er den politiske situasjonen. Terroren brer seg sørover. I påskeuken ble en politi- og tollstasjon angrepet av terrorister i området mellom hovedstaden og vårt arbeidsområde. Den maliske hæren har lidd flere store tap etter angrep sentralt og nord i landet. Misnøyen med styresmaktene har vært stor. Det førte for en måned siden til militærkupp, hvor president og statsminister ble fengslet. De er siden sluppet ut, og militærledelsen prøver nå å tilfredsstille kravene fra den Vestafrikanske union til en overgangsordning, slik at sistnevnte kan tillate at grensene til nabolandene igjen kan åpnes.

I denne krisesituasjonen er signalene fra Normisjon at ny utreise til Mali og Senegal først blir aktuelt på nyåret. I mellomtiden fortsetter arbeidet ute med noe reduserte budsjettrammer. Ingen nasjonale arbeidere er permittert eller oppsagt bortsett fra i ett prosjekt. Vi har jevnlig kontakt med ansatte og kirkeledere i malinkéarbeidet og får oppdateringer på telefon eller talemeldinger på Messenger.


Menigheten i Tambaga har gjenopptatt gudstjenesteaktiviteten.

Gudstjenestene er i gang igjen etter noen måneders koronastenging. Gjenstående brønngraving og gjerdereparasjoner i forbindelse med grønnsakshagene har gått etter planen. Regntiden har vært god, til dels noen millimeter for god, noe som har ført til litt nødhjelp til et par rammede familier.

Så hjelper vi noen syke. I dag ringte en takknemlig søndagsskolelærer, Badiallan – for å fortelle at nå var hun tilbake i Tambaga etter en vellykket struma-operasjon.

Badiallan ble operert for struma i sommer.

Hilde og jeg har det bra. Vi trives i vårt nye hjem med større kapasitet til å ta imot barn, svigerbarn og barnebarn. Forkynnelse og misjonsinformasjon i menigheter, forsamlinger og foreninger er oppgaven vår her hjemme nå. Fremdeles litt hemmet av smittevernreglene, men misjonsaktiviteten er i ferd med å nærme seg normalt nivå. Misjon er bibelsk sett så viktig at en ikke kan bli motløs om virus, permittering, terrorisme eller politiske omveltninger midlertidig bremser det litt.

Vi ønsker dere alle en rik høst.

Kontonummer Normisjon: 1503 02 13537
Prosjektnummer: 401003  (Halvorsens arbeid)