Sang seg over i historien!

Tekst og bilder: Gunnar Urstad

Søndag 6. september sang Kristiansand bedehuskor seg over i historien etter 86 års virksomhet. Det ble en minneverdig sangkveld med fullsatt sal. Allerede i første sang for kvelden satte koret tonen an med det som har vært deres varemerke: «Rop med fryd for Herren all jorden, tjen Herren med glede og lovsang», hentet fra salme 100. 

Koret startet opp 17. oktober 1934 som et ungdomskor. Det har holdt på i 3 generasjoner, gjennomlevde krig og skiftet navn flere ganger. Først het de IUF Musikkor, men da de ikke kunne regne seg som et ungdomskor lenger, fikk de navnet KIM-kor (Kristiansand Indremisjons kor), og da Indremisjonen ble Normisjon, måtte navnet byttes igjen, og da ble det Kristiansand Bedehuskor. Noen av medlemmene har vært med i 40, 50, 60, ja nesten 70 år. De avslutter med stil, gamle og grå.

Opp gjennom historien har de nok besøkt så å si hvert et bedehus på Agder, og gledet misjonsfolket med sin 4-stemte sang. De har også gledet mange langt utenfor fylkets grenser, ja like til «jordens ender». Utover på 50- og 60 tallet var koret på sitt mest aktive, med over 50 glade sangere. Det ble turer både til Finland og USA. 

Inger Marit Olsen takkes for trofast tjeneste som dirigent i mange tiår.

Inger Marit Olsen har vært med de siste 40 år, de fleste av årene som dirigent. Dette ble en spesiell kveld for henne. Hun har hatt et hovedfokus, og det har vært formidle evangeliet med sangen. Hun har også lagt vekt på at koret skulle være med å bygge opp, eller understreke det som ble forkynt i møtet/gudstjenesten. Derfor valgt hun sangene etter talen ut fra det som ble forkynt. 

Regionen vil rette en stor TAKK til Kristiansand Bedehuskor som har gledet oss med sin flotte sang i 86 år. Dere har berørt hjertene våre.

I kveldens andakt summerte Pastor Erik Albert opp korets virksomhet med ett ord – TAKK. T’en står for Trofasthet. A’en står for Agder. Alle i Agder vet hva bedehuskoret er. Den første K’en står for Kors/Kristus. Det viktigste har vært å formidle Kristus. Den siste K’en står for Kor.  Det å komme sammen, og bruke det en har fått, det være seg det musikalske, det åndelige eller det sosiale, er å være kor i beste forstand.