AVLYST: Sangkvelder med Brødrene Risdal

23.11.2020:
Pga koronasituasjonen i området pr. dags dato,

blir disse sangkveldene dessverre avlyst.
Vi beklager ulempen dette måtte medføre for de som er påmeldt.

Max 50 personer pr. arrangement i henhold til koronarestriksjoner.