Hilsen fra Halvorsen januar 2021

Tekst: Alf Halvorsen

Kjære venner og forbedere

Kong Harald sa i sin nyttårstale: «Det å håpe er en måte å leve på.
Håp er å feste blikket på noe som gir oss mening – og følge det».

Hilde og jeg går inn i 2021 med håp om å kunne bidra enda mer i det som vi opplever som vår primære misjonstjeneste: evangeliet til malinkéfolket.
Vi er friske nok til det, selv om jeg har vært plaget av helvetesild siden midt i august.
Vi har hatt en meningsfull jul sammen med barn, svigerbarn og barnebarn.
Yngvar & co har feiret jul i Kansas og kom hjem – til karantene.

Offisielt er det så langt bare 7427 smittede i Mali. Av dem er 286 døde av Covid-19. Dette til tross for at regler for sosial avstand antageligvis i liten grad er blitt overholdt. Den kalde tida nå rundt nyttår har gitt en økning i smitten, som ellers i varme- og regntiden har vært lav. Afrika generelt ser ut til å være mindre rammet enn f.eks. Europa. Uansett er vaksine en forutsetning for vår utreise ettersom vi aldersmessig er i en risikogruppe.

Hilde sammen med pastor Gabriel, som er leder av bibeloversetter-teamet.

Kontakten med Mali og malinkéarbeidet opprettholdes gjennom alle de digitale kanaler.
Rett før jul ringte lederen for bibeloversetterne og fortalte at Det nye Testamentet nå var ferdig faglig kontrollert, og vi kan begynne å forberede oss til trykking av 1000 eksemplarer av NT på malinké.

Dagen etter ringte Sekou Keita for å meddele at de forberedte dåp av ett barn og en voksen i landsbymenigheten hans. Nylig ringte kirkepresident Karim og fortalte at han nå sto klar til å ta imot den nye kamerunske misjonærfamilien i landsbyen vår; Emmanuel og Élisabeth med sine tre (av fire) barn. I dag ringte en bush-evangelist og ba om hjelp til å reparere evangelistsykkelen sin.

Normisjon ønsker å bruke oss mer i Mali enn det vi har vært de siste årene.
Det kan bety at vi blir en stor del av året i Mali i et par/tre år fremover.
Vi er prinsipielt enig i det. Men det betyr endringer i forhold til muligheten vi har hatt i den senere tid til møtevirksomhet i Norge. Noe vil vi fortsatt ha i forbindelse med sommeropphold i Norge, fordi vi trenger å treffe dere for å bli gjensidig oppmuntret.
Takk for stor giverglede til vårt arbeide og vår tjeneste.

Årets første episteltekst sier at vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir. (Rom. 15:4). Med det ønsker vi dere et flott år 2021 fylt av tålmodighet, trøst og håp.

Dere kan lese og finne ut hvilken evangelist dette er.
Og navn dere kjenner igjen: Yesu, Kirisita, Yohana .

Hilsen Hilde og Alf Halvorsen

Kontonummer Normisjon: 1503 02 13537

Prosjektnummeret: 401003 (Halvorsens arbeid)