Skolesamarbeid inngås mellom lutheranere og pinsevenner

Kristen VGS Vennesla har eksistert i 11 år. Skolen har et omfattende linjetilbud, med både studiespesialisering og påbygg. Men skolen er nok mest kjent for programfagene musikk, dans og drama. Fra høsten 2021 vil det også undervises i medier og kommunikasjon. Ettersom det finnes rundt 35 internatplasser, har det kommet elever fra hele landet.

Fram til nå har skolen vært drevet av Filadelfia Vennesla. Det har imidlertid vært et ønske om å utvikle et samarbeid med andre kristne organisasjoner eller menigheter, for å få en bredere plattform og økt kvalitet på skolen. I den forbindelse er det fra 2021 inngått et samarbeid mellom Filadelfia Vennesla og Normisjon Region Agder. Vi representerer ulike kirkehistoriske tradisjoner og menighetsformer, men sammen løfter vi høyt at Bibelen er Guds Ord. Vi har også felles interesse i at det er behov for gode kristne skoler i Norge. Sammen vil vi arbeide for å utvikle en skole som skal gi ungdommer et trygt og godt miljø, der de får presentert de gode nyhetene om Jesus, samtidig som de dannes til gode borgere som kan være med å prege samfunnet på en positiv måte. 

Dersom det er ønske om å lage en reportasje om dette, kan dere kontakte de nedenstående personene. Vi vil gjerne stå sammen i intervjuene.

Administrasjonsleder for Normisjon region Agder og pastor i Filadelfia Vennesla gleder seg til samarbeid.

Gunnar Urstad

Mobil: 481 14 810

E-mail: gunnar.urstad@normisjon.no

Administrasjonsleder for Normisjon region Agder

————————————————————————————————————-

Geir Stomnås

482 73 648

E-mail: geir@filadelfiavennesla.no

Pastor i Filadelfia Vennesla

Hvis du eller noen du kjenner kan være interessert i å gå på skolen, finner du mer opplysninger om skolen og opptak her.