Regionårsmøtet 2021

Vi må også i år gjennomføre et alternativt årsmøte på grunn av koronapandemien som fortsatt herjer landet vårt, og verden for øvrig. Dette vedtok regionstyret på sitt møte i januar. Det er ikke tilrådelig at mange mennesker fra ulike kommuner i fylket vårt møtes fysisk. Men vi håper at dere blir med på vårt digitale alternativ.

Regionårsmøte del 1

Klikk her for å logge deg på til årsmøtet 19. april:
https://zoom.us/j/95070297975?pwd=c1Nib24rZ2lHL3RZdFJyN0Q1VVZUZz09

Har du problemer med pålogging?
Ring til Tonje Margrete Teistedal, tlf. 928 61 484, så får du hjelp!

Mandag 19. april kl. 18.00 – ca kl. 21.00 inviteres du til et åpent digitalt møte på Zoom. Her vil regionstyret gå gjennom årsrapporten, og regnskapet vil bli presentert.
Det vil bli anledning til å samtale om arbeidet i regionen, og komme med kommentarer og spørsmål. Det skjer også mer på møtet:

  • Forkynnelse ved Jann Even Andresen, lederteam Normisjon i Norge og pastor i Salem Trondheim
  • Små filmglimt fra Normisjon i Norge og internasjonalt
  • «Mali neste» – v/ Hilde og Alf Halvorsen
  • Kort presentasjon av «Aldri alene» – trosopplæringsprogram for 10-13-åringer
  • Hva skjer i region Agder fra høsten 2021?

For å koble på Zoom:

Zoom lastes ned på forhånd: https://zoom.us/download
Klikk på den første store blå knappen med «Download (Zoom Client for Meetings)».

Klikk på lenken som står lenger oppe på denne siden. Det kommer frem et vindu, klikk på «Åpne Zoom Meetings». Du slippes så inn i møtet, vi åpner det 30 minutter på forhånd (kl. 17.30).
Klikk på «Join with Computer audio».

Oppgavelinje nederst i bildet: 
Helt til venstre symbol for mikrofon med rød strek over – trykk der (streken forsvinner) og de andre hører deg. (Når du er ferdig med innlegg, trykk gjerne den røde streken tilbake, da kan ingen høre deg og lyder du lager med kaffekopp e.l. vil ikke forstyrre møtet). Ved siden av er tilsvarende kameraknapp, vær gjerne synlig under hele møtet.

Regionårsmøte del 2

Som tidligere år er de som er over 15 år og medlem i en Normisjonsforening stemmeberettigede, samt alle direktemedlemmer.

Her finner du alle nødvendige årsmøtedokumenter:

Revisors beretning for årsregnskapet 2020 – legges ut når den foreligger

Klikk her for å komme til digital stemmeseddel:
https://www.normisjon.no/agder/stemmeseddel-til-regionarsmotet-2021/

Det er mulig å godkjenne og stemme + komme med kommentarer og tilbakemeldinger på følgende måter:

  • Svarskjema/stemmeseddel på denne siden (se link over)
  • Stemmeseddel som kan lastes ned/skrives ut og enten sendes pr. e-post eller brev
  • E-post: region.agder@normisjon.no
  • Brev: Normisjon region Agder, Østerhusmonen 81, 4879 Grimstad
  • SMS: Sendes til tlf.nr: 453 93 118 (regionkontorets mobiltelefon)

Tidsrommet for tilbakemelding er fra 20. april til 30. april
(dato for sendt skjema/e-post/SMS eller brev postlagt dato).
Innen 10. mai skal vi på regionkontoret ha gått igjennom alt som er kommet inn, oppsummert, og ha skrevet en protokoll som undertegnes av valgte protokollunderskrivere og legges ut på siden her.

Vel møtt til et annerledes årsmøte, også i 2021!