AVLYST: Seniortreff på Lyngdal Bedehus 22. april

Normisjon ønsker ikke  nå, pga smittesituasjonen, å invitere til  samlinger der mange  folk samles fra ulike kommuner.  Det er uvisst hvordan situasjonen ser ut  i slutten av  april, men  det er unødvendig å ta noen sjanser.  Normisjon velger  derfor å avlyse nå, og dermed slippe å melde avbud til mange som melder seg på i tiden framover.

Til vårens seniortreff i Lyngdal får vi besøk av Mary Anette og Helge Skaaheim fra Kongsberg. Ekteparet Skaaheim er ledere av den kristne medie- og informasjonskanalen Jesusnett.

Program for dagen:

10.30 – Ankomst. Kaffe og kake.

11.00 – Bibeltime v/ Mary Anette og Helge Skaaheim: «Ha blikket festet på Jesus»
Mye krever vår oppmerksomhet i dag. Ikke alt er av det gode.
Mange ting skremmer oss. Noe utgir seg for noe annet enn det er.
Bibelen er tydelig i sin oppfordring om å ha blikket festet på Jesus.
Er dette bare en kristelig frase, eller dreier det seg faktisk om liv og død?

13.00 – Middag m/ dessert

14.00 – Temasamling med Jesusnett/Skaaheim: «Jesus inn i stua»
Jesusnett har drevet mediemisjon i 16 år. I løpet av de årene har det blitt produsert mer enn 1200 TV-programmer for alle aldre, tusener av artikler på nett, søndagskommentarer og svar på spørsmål, innlegg på sosiale medier og radio.
Er det nødvendig å drive «digital» misjon i dag, eller er det bare «in»?

Det blir sang og musikk v/ Mette og Roger Sørensen på begge samlingene.

Roger og Mette Sørensen

Pris: Kr. 400,- pr. person.
Betales ved ankomst (kort, Vipps eller kontant).
I tillegg tas det opp kollekt til Normisjon region Agder.

Påmelding til Normisjon region Agder innen mandag 19. april.
Tlf: 37 25 68 04
E-post: region.agder@normisjon.no

VELKOMMEN TIL VÅRENS SENIORTREFF I REGION AGDER!

Arrangør: Seniorutvalget i Normisjon region Agder
v/ Marry Kleiven (leder), Gunvor Lyngroth, Hilde Halvorsen,
Einar Kristiansen og Jon Dagfinn Kjetså.

Klikk her for å laste ned ferdig plakat som kan distribueres i din forsamling:

https://www.normisjon.no/content/uploads/sites/12/2021/02/Seniortreff-Lyngdal-22.-april-2021-PLAKAT.pdf