Dreieskiva – kafé og fritidshus

Da vi hørte om det spennende prosjektet som var på gang i Norkirken Kristiansand, utfordret vi pastor Erik Albert til å fortelle mer om hva dette er. Vi anbefaler at du leser denne reportasjen, til inspirasjon og oppbyggelse – og til ettertanke: Hvordan kan jeg vise godhet der jeg bor?

I Norkirken Kristiansand – bedehuset i byen har vi i lang tid tenkt, bedt og pratet om hva vi kan være for byen vår og hvem vi skal være noe for. Vi har strevd med dette over en tid, men sist høst opplevde vi at Gud møtte oss gjennom sitt eget ord og ved å vise oss et sted hvor mulighetene for å nå byen vår definitivt er store.

Erik Albert, pastor i Norkirken Kristiansand, er sammen med menighetens styret, pådriver for Dreieskiva kafé og fritidshus. I denne reportasjen forteller han om menighetens nysatsing for byens befolkning.

I Kristiansand sentrum bor det mellom seks og syv tusen mennesker. Mange av disse lever under krevende forhold, spesielt de som bor i velkjente Posebyen. Der er en barneskole i sentrum med 150 elever. Alle disse med sine familier bor i sentrum eller nærliggende områder til sentrum. De siste årene er det på flere måter dokumentert at levekårene blant disse er langt dårligere enn hos befolkningen generelt. I tillegg bor der en del eldre ensomme mennesker i sentrum av byen. Vi har et stort ønske om å få være noe for dem også. 

Vi har brukt ordet Dreieskiva hos oss i menigheten allerede. Vi har Dreieskiva undervisning og Dreieskiva praksis. Og nå skal vi altså etablere Dreieskiva kafe og fritidshus. Vi ønsker å nå byens befolkning med Guds godhet gjennom handlinger og på den måten blant annet bidra til at sentrum i Kristiansand blir et bedre sted å bo og leve i. Her skal det være et sted som mennesker blir formet og er med å forme. 

Lokalene blir i Dronningensgate 67 – kun et steinkast fra Norkirka som er i nr 36 i samme gate. Her har vi leid 350 kvadratmeter som tidligere har vært bakeri og butikk for bakeriet.

På dette hjørnet i Dronningensgate 67 ligger lokalene til Dreieskiva

Huset skal fylles med lavterskeltilbud som er gratis. Leksehjelp og ulike fritidsaktiviteter blir hovedingrediensene. Hvilke aktiviteter det skal være jobber vi for tida med. Kafeen skal først og fremst være et sted for å bygge relasjoner og skape trygghet og trivsel. Prisene skal derfor være svært hyggelige og ikke noe hinder for å bruke stedet.

Vi har tre hovedord for dette stedet: se – tid – nøktern.

Alle skal bli sett som likeverdige mennesker med respekt og kjærlighet. Vi skal møte hverandre i øyehøyde og ikke ovenfra og ned. De som kommet til Dreieskiva skal alltid oppleve at vi som er der har tid for dem. Vi får tid og mister ikke tid! Så skal vi i alt vi foretar oss vise en nøktern livsstil. Det tror vi er både evangelisk og dermed sunt.

Dreieskiva kafe og fritidshus skal i stor grad drives av frivillige. Skal det fungere må vi allikevel ha noen ansatte i stillingsbrøker. Dette skal i tråd med filosofien gjøre på en nøktern måte. Det er stort engasjement i menigheten for dette så vi er trygge på at vi skal lage gode rammer for en fornuftig gjennomføring. Leieavtalen starter 1.august så tida fremover bruker vi til å forberede det hele på alle plan. Økonomi, innhold og alle praktiske ting skal jo på plass. I skrivende stund har vi fått inn nesten en million kroner så vi synes vi er kommet langt allerede.

Vår bønn og vårt ønske er at vi gjennom Dreieskiva kafe og fritidshus skal bli et positivt innslag i byen vår med godhet, kjærlighet, tid og tilstedeværelse på en slik måte at det forvandler menneskers liv.

Vi trenger all den forbønnen vi kan få og ønsker du å bidra økonomisk kan du sende penger til konto: 3000.16.62798 og merke gaven med gave til Dreieskiva.

Så ser vi med spenning frem til hva Gud vil bruke oss og dette stedet til!