Regionens økonomiske situasjon

Tekst: Regionleder Ingebjørg Berstad Torp

Region Agder har gjennom noen år valgt å investere i ansatte – dvs; regionstyret har valgt å bruke av egenkapitalen. Det har altså vært flere ansatte enn det økonomien tillater. Det har vært en bevisst bruk, og alle kostnader har det vært god kontroll på. En slik forvaltning er dog tidsbegrenset, og i 2022 skal budsjettet være i balanse.

Det betyr at regionen må nedbemanne,
og i løpet av 2021 skal 2,95 årsverk bort. Det betyr at det blir færre personer til å komme ut og besøke Acta- og Normisjonsenheter lokalt, men vi skal prioritere det så godt som vi kan.  

Vi mister fagkompetanse på viktige områder, og vi kan ikke, på samme måte som nå, yte service administrativt. Det er også vondt å miste gode kollegaer og medarbeidere. 

Stillingene som berøres: 

Arne Inge Vålandsmyr, blir pensjonist fra oktober. Fortsetter i en liten stilling som forkynner (ned 80 %).

Asbjørn Smeland, har hatt ansvar for studentarbeid. Har sagt opp selv, pga ferdig med studier (ned 25 %).

Ole Jakob Pedersen, reduserer stillingen 50 % ungdomsarbeid regionalt. Går inn i lokalt ungdomsarbeid i Norkirkene Grimstad og Nedenes (ned 50 %).

Marianne Skeie Fjell, familiearbeider/ «Tro på hjemmebane». Stillingen legges ned (ned 60 %).

Lena Mjelde Moholt, administrasjonskonsulent. Stillingen legges ned (ned 80 %).