Ledetråden

Tekst: Arne Inge Vålandsmyr

Ordets ledetråd

Jeg hadde ikke tenkt å skrive dette, men diverse avisoverskrifter de siste dagene gjorde meg trist, og utfordret meg. Det handler nok en gang om Pride-ideologien som banker på mange kirkesamfunns dører. Og det skjer gjennom ulike kirkeledere som har kommet fram til ny innsikt, og en åpen og inkluderende holdning. Med kirkens gamle standpunkt i saken kan en fort kjenne seg som en fordømmende museumsgjenstand. Og noen vil klokelig hevde at strategien nå må være å bruke innestemme, sitte stille i båten til det hele går over. En ting føler jeg meg ganske sikker på, det vil ikke gå over.  Jo, vi er ikke kalt til å være moralpoliti på denne verdens torv. Jeg er også tilbørlig til å mene at store overskrifter og sannheter i aviser har lite for seg. Men overfor våre egne, overfor Jesu «små» (og det er vi egentlig alle), som famler seg fram i tidens tussmørke, trenger ikke de (vi) lys? Eller i det hele tatt, finnes det et lys?           

Min tro står og faller med at Bibelens ord er sannhet. At Jesus faktisk talte ord fra Gud. Ja, at Jesus kjente Gud og Guds vilje fullt ut, slik at det finnes ikke noe som ikke Jesus har greie på, selv i vår tid.  Bare slik kan Ordet være min ledetråd, og har jeg ikke den, har jeg ingen.   Jesus visste godt hva Loven sa om «Pride-ideologien», (som ideologi er den nok ny, men ikke som livsrealitet). Loven sier ikke noe negativt om kjærlighet mellom mennesker, selv ikke mellom mennesker av samme kjønn. Men den sier noe om sex mellom mennesker av samme kjønn. Og den sier et rungende NEI.     

Om Jesus var uenig i dette? Hvorfor sa han ikke i fra? Slik som han gjorde om «å elske sin neste og hate sin fiende», «men jeg sier dere….» Han ville kanskje ikke si ifra? Tiden var ikke moden? I så fall, utrolig dårlig gjort. Dårlig gjort overfor alle. Hans kirke har levd forblindet i 2000 år?  Men slik tror jeg ikke Jesus er. Han vil veilede sine til den fulle sannhet. De som holder hans bud og blir i hans ord, de er i sannhet hans disipler. Deres «hus» skal bli stående midt i stormen.

I våre dager er det stadig flere som har funnet et lite gyllent «evangelium» i evangeliet, eller den egentlige «Jesus» bak Bibelens Jesus. Et smutthull som låser opp alle de vanskelige spørsmålene. Men jeg tror ikke på denne nye «viten». Men jeg tror på apostelens ord, «Evangeliet, gjennom det blir dere frelst, når dere holder fast på ordet slik jeg forkynte det.» Nei, det store lyset kommer ikke fra oss, det kommer fra det åpenbarte Ordet. Ordets ledetråd fører fram.