Velkommen til Fermate!

Tekst: Inge Flaat

Livet kan by på mange slags utfordringer både på godt og vondt. Når livet oppleves vanskelig, eller du står overfor viktige valg eller lengter etter endring eller fordypning i eget liv kan det være både være godt og nødvendig å samtale med en fagperson. 

Hos Fermate møter du erfarne sjelesørgere som har tid og som kan følge deg gjennom prosesser. Vi vil møte alle, uavhengig av livssituasjon og livssyn, med omsorg og respekt. Vi ønsker å hjelpe den enkelte og familier til å ta egne, gode valg og ansvar for sine liv. Vårt møte med mennesker og vår veiledning er basert på kristen tro og etikk.

Vår erfaring er at en åpen, støttende og reflekterende samtale kan bidra til å styrke livstolkning og livsmestring.  

For å få samtale ved Fermate trenger du ikke henvisning. Du kan bestille samtale ved å sende en mail til post@sor.fermate.no eller ved å ringe 453 93 142/992 34 489. En kan komme til samtale både som enkeltperson og som par. Våre sjelesørgere har taushetsplikt.

Fermate / Normisjon Rogaland har nå laget noen filmer som kan gi inspirasjon til egenrefleksjon og gode samtaler om livet.

Disse egner seg godt til bruk i husgrupper/andre smågrupper, sammen med venner eller til arbeid med egne tanker og følelser.

Hver episode inneholder tre innspill på ca 10 min.:

# Faglig input

# Fra praktisk livserfaring

# Fra Bibelen

Disse kan brukes i sin helhet eller hver for seg. Til hver episode er der laget spørsmål til undring og samtale. Se undervisningen her.

Mer info er lagt ut på Normisjon Rogaland sin hjemmeside.

Link til info-video