Nødhjelp til ukrainske flyktninger

Hundretusener av flyktninger strømmer nå fra krigen i Ukraina og inn i nabolandene. Gjennom helga har ressursgruppa for Europaarbeid i Normisjon vært i kontakt med flere av våre venner i Tsjekkia og Slovakia. De er i full gang med å hjelpe. Familier åpner hjemmene sine, leirsted og menighetsbygg gjøres om til flyktningmottak, og mat, vann og medisiner kjøpes inn.

I mange av tilfellene klarer de det ved egne midler, men i noen tilfeller er det akutt behov for økonomiske midler for å klare å hjelpe alle som trenger det. Ressursgruppen har fått grønt lys fra Normisjon til å utfordre menigheter og foreninger i organisasjonen, og alle andre som vil, til å være med på en innsamlingsdugnad for å bidra med det vi kan gjøre akkurat nå. Spre det gjerne via kanaler dere har tilgjengelig, og ta gjerne opp en felles kollekt på søndag.

I Slovakia vil midlene bli formidlet gjennom misjonsorganisasjonen EVS, som vi har gode kontakter med gjennom det Europeiske Indremisjons-nettverket. I Tsjekkia vil midlene formidles gjennom SCEAV, den lutherske samarbeidskirken vår.

Målet er å samle inn 200.000 Nok i løpet av uken som ligger foran oss. En del av disse er det allerede bestemt at vil gå til å varme opp et større sommerleirsted som nå gjøres om til flyktningmottak. Vi vil prøve å fortløpende oppdatere på hva som skjer.

Gaver kan gis til:

Kontonr: 1503.02.13537

Prosjektnummer: 312000

Merkes med: Ukraina