Velkommen til årsmøte i Region Agder 5. mai 2022

Her kan du laste ned dokumenter og lese mer om hva vi skal gå gjennom på årsmøtet.

Det er en stor glede igjen å ønske velkommen til årsmøte for Normisjon Region Agder i Oddernes Menighetshus, Kristiansand, torsdag 05. mai. Tidsrammen er fra kl.17.00 – ca 21.00 . Det vil være åpent fra kl 16. 30, så kom gjerne i god tid om det passer for deg.

Påmelding

Påmelding kan skje på tre måter: via Checkin.no, send e-post til region.agder@normisjon.no, eller per telefon 37 25 68 04.

Påmeldingsfrist: torsdag 28 april
Pris: kr 200, –
Betaling av Årsmøte og ved kollekt: kontant, kort eller VIPPS

Matservering

Serveringen vil være baguetter/wraps, kaffe og kaldt drikke. Det vil være kaffe og kaker senere på kvelden.

Innhold

I 2012 vedtok årsmøte et viktig dokument: Strategi for 2012- 2022 med hovedoverskrift: «Vi skammer oss ikke over evangeliet». Det ble laget en plakat med en vimpel der alle de seks satsningsområdene ble beskrevet. Når er det gått 10 år, og det er tid for å se på hvordan dette har gått. Hva har vi lykkes med? Hva fikk vi ikke til? I løpet av en så lang periode, er det mange forutsetninger som endrer seg, likevel er det spennende å se om vi har gått i den retningen årsmøte pekte på.

Dokumenter

Dette vil bli lagt ut så fort det er ferdig. Regionens totale regnskap er enda ikke klart, pga  Eikelys regnskap ikke er ferdig. Derfor er årsmøte så sent, og det vil fortsatt ta noe tid før  regionstyret kan godkjenne det. Følg derfor med på hjemmesiden. 

Rapportene og budsjett skal ikke stemmes over.

Fysisk kopi?

Ønsker noen årsmøtedokumentene tilsendt i papirutgave, må dere ta kontakt med regionskontoret innen påmeldingsfristen fredag 28. april. Etter denne dato sendes ikke årsmøtedokumenter ut pr. post.

Det vil være nett-tilgang i salen, slik at du kan bruke telefon/Ipad/nettbrett.

Vi ber dere som styreledere/kontaktpersoner informere i din forening/menighet om Årsmøte. Dere må distribuere vedlagte dokumenter og henvise til regionens hjemmeside. Vi ber dere også lese nøye gjennom det som står om stemmerett. Stemmerett har kun medlemmer som har vært medlemmer før 31.12.2021.

Stemmerett

Alle foreninger og direktemedlemmer innenfor et geografisk område tilhører en region. Regionsårsmøtet er den høyeste myndighet for de saker som etter grunnregelen er underlagt regionen. Alle medlemmer som har fylt 15 år, har rett til å delta i og avgi stemmer ved det årsmøte som de geografisk hører til, såfremt de har tegnet medlemskap innen 31.12. året før årsmøtet. Medlemmer av samme forening eller hovedforening kan ikke stemme for mer enn 25% antall av stemmeberettigede deltakere på årsmøtet. (Grunnregler §7).

Fullmaktskomitéen går igjennom alle påmeldinger og godkjenner stemmerett. Derfor ber vi alle om å ha med seg godkjenning fra styreleder om at du er medlem av foreningen/menigheten, eller har betalt kontingent som direktemedlem.

Velkommen!

Velkommen til Oddernes Menighetshus 05. mai! La oss sammen legge årsmøte fram for Gud i bønn.

Med vennlig hilsen
Regionstyret i Normisjon Region Agder
Rønnaug Torvik
Leder Regionstyret