Malinkéenes bibelmåned

Når jordbrukssesongen er ferdig, møtes bøndene i Mali til bibelkurs. 

Kvinnene er bærebjelken i det maliske lokalsamfunnet, vel erkjent av de fleste. De viser seg også bærende i de helliges samfunn lokalt.
Blogg fra Alf og Hilde Halvorsen i Mali.

Bønder er sesongarbeidere de fleste steder i verden. Mali er intet unntak og blant malinkefolket er omtrent alle bønder. Åkrene forberedes fra april av, i god tid før regntiden begynner. Innhøstningen er ikke ferdig før mot slutten av januar. Særlig har bomullsdyrkingen forlenget sesongen den senere tid.

Når Normisjons bibelskole starter opp i begynnelsen av januar, er malinkéene fremdeles på åkrene sine. Resultatet er minimalt med studenter fra malinkéland.

Løsningen

Løsningen på dette dilemmaet har de siste fem årene vært de vi kaller 4×4-kurset i februar måned. Da er de fleste bønder ledige. Fire dager i uken i fire uker samles vi på kirkeplassen her i landsbyen til bibelundervisning og leseopplæring.

Deltakerantallet ligger mellom 30 og 40. De kommer fra ca. 15 forskjellige landsbyer i malinkéområdet. Grunnleggende trosopplæring til nøkkelpersonell i de små kristengruppene i området, er hovedmålet med 4×4-kurset.

Drillet på fire kjernesannheter

I år var temaet «de 4 alene», Bibelen, Kristus, troen og nåden alene. Bibelen på tirsdag, Kristus på onsdag, troen på torsdag og nåden på fredag. I fire uker drillet vi disse temaene.

For en av deltakerene, ei litt eldre dame som var blitt med den kristne søstera si på kurs, ble disse fire ukene også hennes dåpsopplæring. Siste dagen før felles nattverdfeiring ble hun døpt og innlemmet i Guds menighet.

Ordet skal utbre seg

Leseopplæringen hver ettermiddag så ut til å gi målbare resultater. En god del gjorde nyoppdagelser i den skriftlige verden. Alt dette for å sørge for at Ordet skal utbre seg over hele området, slik kirkeveksten ofte blir beskrevet i Apostlenes Gjerninger.

Malinkédamene feirer med klær og nye drakter. Slik markerte de også avslutningen i år. Høy kvinnedeltakelse preget dette kurset. Kvinnene er bærebjelken i det maliske lokalsamfunnet, vel erkjent av de fleste. De viser seg også bærende i de helliges samfunn lokalt.