Kompetreff for hode, hjerte og mage

Torsdag 13. oktober var 79 seniorer samlet på Dalen misjonshus i Austre Moland for fellesskap og godt påfyll for hode, hjerte og mage. 

Magene ble mettet av deilige komper fra 86 år gamle Dagny Åsen fra Froland. Hun driver Dagny’s Kompebu.

Hode og hjertet ble fylt av flott musikk fra Svein Erik Udjus og Vidar Søyland. Ulf Børje Ram talte om tilgivelse og hjertelege Torstein Gundersen talte om å ta vare på hjerte.

Ulf Børje Ram talte om tilgivelse og om å gi Guds nåde videre.

Det ble også god tid til samtale rundt bordene. Her ble man kjent med nye eller traff gamle kjente.

Mye tid til god samtale var det også.

En gang i semesteret arrangere seniorutvalget en samling for seniorer i regionen. De prøver å spre samlingene geografiks rundt i området, så i vår var de i Lyngdal i vest og nå var det altså i øst. Til våren igjen blir det samling nord i regionen.

79 flotte mennesker var samlet til godt fellesskap.