Juleglede i sør

Fredag 9.desember var det en historisk julefest hvor ansatte og styremedlemmer fra IMF-Sør, Misjonsambandet sør og Normisjon Agder hadde en felles juleavslutning i de flotte menighetslokalene til Norkirken Grimstad.

Over 100 gjester

Over 100 ansatte og styremedlemmer med følge møtte opp i finstasen og ble hilst velkommen av ledere fra hver av organisasjonene.

Ragnar Ringvold (IMF sør), Ingebjørg Berstad Torp (Normisjon Agder) og Sven Åge Solli (Misjonssambandet sør)

Julemat, basar og 3 x 4 minutter om advent

Deilig julemat ble levert fra Big-catering og underveis fikk gjestene også servert taler, sang, andakter og basar med innsamling til Ukraina.

Per Sigve Særheim var basarmester
Kristian Lande var fornøyd med gevinsten.

Sanger som pekte på krybben

En gruppe fra Bibelskolen i Grimstad avsluttet den vellykkede kvelden med en konsert hvor de pekte på Jesusbarnet i krybben.

Samtaler gir resultater

Samarbeidet om en felles julefest er et av resultatene av fellessamtaler ledelsen i de tre organisasjonene har hatt over tid. Et annet samarbeid de tre står sammen om er felles konfirmasjonsleirer.