Bibelkristen?

– Vår tro må være grunnfestet i Skriften og det er viktig at vi forstår det vi leser, derfor har jeg skrevet disse bøkene, sier Arne Inge Vålandsmyr på spørsmål om hvorfor han har skrevet to oppbyggelige bibelkommentarer.

Arne Inge har nå begynt nedtrappingen mot pensjonisttilværelsen, men har en liten stilling i regionen og reiser rundt for å forkynne og undervise.

Grunnfestet

– Vår tro må være grunnfestet i Skriften, ikke i egne tanker, tradisjoner eller kultur. Derfor er det så viktig å være en bibelleser. Og det er viktig at vi forstår det vi leser så vi kan anvende det på en riktig måte, fortsetter han engasjert.

– Jeg har derfor skrevet to oppbyggelige bibelkommentarer, en over fangenskapsbrevene, Efeserbrevet, Filipperbrevet og Kolosserbrevet. Og den andre over de brevene som ikke har noen adressat, Jakob, 1. og 2. Peter, 1.-3. Johannes og Judasbrev, forteller han.

Hvordan kan vi skaffe oss disse bøkene?

– De koster kr 200,- hver og dere kan kontakte meg på mobil  907 66 458 eller på mail: arne.inge.valandsmyr@normisjon.no, så kan jeg sende dem i posten.

Bibelkommentar over fangenskapsbrevene i NT: Efeserbrevet, Filipperbrevet og Kolosserbrevet.
Bibelkommentar over de brevene i NT som ikke har noen adressat, Jakob, 1. og 2. Peter, 1.-3. Johannes og Judasbrev.