Evighet i tiden av Ole Christian Kvarme

Mange mennesker i vår tid søker etter en fornyelse av helgen og søndagen. Men hvor skal man finne kilden?

Evighet i tiden inviterer Ole Chr. Kvarme til en meditativ reise fra den bibelske og jødiske sabbat mot en fornyet bibelsk søndagskristendom. Her får søndagen diakonal sprengkraft, den gir økologisk bevissthet og slipper gleden og festen løs.

Den ble først utgitt i 1992, men har nå blitt gjort digital. Kan den ha aktualitet én generasjon senere?

Nå kan du lese den gratis på bibel.no, trykk her for å lese.

Tekst hentet fra bibel.no.