Hvordan følge Jesus i en verden full av skjermer?

Telefonen og skjermen tar mye tid, det er en avhengighet. Dette gjelder like mye de voksne som de unge.

Jarle Haugland, daglig leder i Tro og medier besøkte Norkirken på Nedenes torsdag 9.mars. Han hadde et seminar om skjermbruk blant både barn og voksne.

De siste 15 årene har det skjedd en enorm medierevolusjon. Hverdagen vår ser annerledes ut, og hjernen vår ser annerledes ut. Haugland snakket om hvilke konsekvenser dette får for etterfølgelsen av Jesus. Dette er noe som vi som kirke må tenke over, påpeker Haugland.

Vi tok en prat med Jarle om hvilke utfordringer vi står ovenfor framover når det kommer til skjermen.

Distraksjoner

Utfordringen med skjermen i tiden framover ifølge Haugeland, er blant annet distraksjoner. De gjør noe med tilstedeværelsen i de viktige relasjonene, relasjonen til våre medmennesker, oss selv og relasjonen til Gud. Distraksjonene hindrer oss i de lange tankene. Distraksjonene blir en fluktvei, det er enkelt og tiltalende med pushvarsler, sosiale medier osv. Distraksjoner er en ting, sammen med det er avhengighet. Ikke som en medisinsk diagnose avhengighet, men opplevelsen av at det har mer makt over oss enn vi ønsker. At vi bruker alt for mye tid på det.

En annen utfordring Haugland påpeker er det innholdsmessige, alle de budskapene man blir møtt med. Han spør; er vi våkne nok til å reflektere over hva de formidler?

Og det mest tydelige i dette landskapet er pornografi. Pornografi er blitt så utrolig mer tilgjengelig enn tidligere. Før måtte man oppsøke, man måtte fysisk i en butikk å kjøpe et pornoblad eller en pornofilm. Mens nå oppsøker det deg. Det er bare et klikk, et feil klikk så kommer det. Haugland mener porno er det mest destruktive og mest kraftfulle som vi ser ødelegger ungdommer og familier.

Han har snakket med noen av de som jobber med mennesker som er fanget i pornoavhengighet, og de sier at vi bare har sett starten. Det kommer til å komme en tsunami av mennesker i tiden framover, da spesielt unge som har store utfordringer i livet pga pornografi.

Vis interesse

Vi spør om hva foreldre kan gjøre?

Han fremhever at det viktigste er å være aktivt til stede i barnas liv. Da når man langt. Man viser interesse for hva de gjør på skolen, man deltar i fritidsaktivitetene ved å være trener, bake kake til cuper o.l. Haugland sier at det er like viktig å vise interesse, signalisere for barnet at man er aktivt interessert i hva de holder på med på nettet. Barna fortjener at vi viser interesse og oppmerksomhet rundt noe de syns er det gøyeste å holde på med, og det som tar så mye tid i deres liv.

Under seminaret forteller Haugland om en undersøkelse som er gjort blant unge. Der spurte de om de hadde foreldrene som var interessert i det de gjorde på nettet, 18 % svarte ja. Og på spørsmål om foreldre var interessert i andre fritidsaktiviteter som fotball, musikk osv. svarte hele 74% ja. Så dette er kanskje noe foreldre må ta innover seg.

Barna fortjener at vi viser interesse og oppmerksomhet rundt noe de syns er det gøyeste å holde på med, og det som tar så mye tid i deres liv.

Jarle Haugland, daglig leder i Tro og medier

De gode samtalene

Viser man interesse, og er aktivt tilstede, så vil det bære frukter tror Haugland. Da har man spilt seg i posisjon til å få de gode samtalene, der man kan sette de nødvendige grensene. Men etter hvert en dag så er de så store at man kan ikke sette grensen, og da er viktig at man har lagt i de gode nok verdier til at de selv tar gode valg. Og det viktigste spørsmålet vi må stille oss selv er, har vi latt de få møte en Gud som elsker de og en Jesus som har gitt sitt liv for dem?

Haugland mener dette er superviktig, for det gir de et så stort ankerfeste i møte med sosiale medier, i jakten på likes. Det gir ankerfeste i møte med budskap som trekker de i en annen retning. Der de må ta noen valg, der de sier nei til de umiddelbare tilfredsstillelsene. Fordi de har møtt noe hos Gud som er sterkere, som gjør at hans rammer og grenser er gode.

Men Haugland påpeker at hvis dette er noe som blir tredd nedover hodet på de, så blir det en tvangstrøye som blir deilig for de å slippe når de blir stor. Men hvis de kan oppleve gleden i Herren gjennom sine foreldres liv, et ekte samfunnsliv. Så tror han dette setter dype og gode spor i barna.

Det positive med skjermen

På spørsmål om det er noe positivt med skjermen trekker han fram at det har gitt oss enorm tilgang til kunnskap, selv om all den fakta dreper enhver form for diskusjon når man kan bare google svaret. Men det er klart vi har mye mer tilgang til god læring. Han tenker at god glede, god læring er fint. Alt det som er rett, godt og sant kommer fra Gud. En annen ting er at det kan oppleves som en form for felleskap. Ved at man enten gjør noe sammen på skjermen som familie eller at man gjør noe med vennene som sitter et annet sted. Så Haugland mener definitivt at det er mye godt. Og som kristen så finnes det anledning til å spre verdens viktigste budskap. Vi får nye muligheter til å dele godhet.

Ta bevisste valg

Avslutningsvis sier han at det ligger en kraft i det å må ta noen bevisste valg. Og hvis ikke det er vi som har styringen og tar bevisste valg, så finnes det andre som tar valgene for oss. Og de har helt andre intensjoner for våre liv. De er ikke nødvendigvis onde, men de vil ha pengene våre og tiden vår.

Men man må begynne å tenke over om man skal endre noen vaner. Og da er det en helt annen styrke om man har noen å gå sammen med. En som ansvarliggjør deg. Og der kan vi som kirke/menighet stå sammen å hjelpe hverandre.