Lovendringer i Normisjon lovverk.

Oppfølgingsak til årsmøtes sak 7.0

Det er mulighet for medlemmer, foreninger og menigheter å avgi høringssvar direkte til regionskontoret innen 20.mai.

Sendes til region.agder@normisjon.no