Oppdatering på SAT-7 sitt arbeid.

Kjære alle dere venner av SAT-7!

Det er på tide med en ny oppdatering. Denne gangen vil jeg konsentrere meg om én av kanalene, nemlig SAT-7 PARS. 

De sender hele døgnet på farsi, altså persisk. Det kan de forstå ikke bare i Iran, men også i Tadsjikistan og i Afghanistan. I disse to landene har de også sine egne dialekter. Noen programmer sendes på disse dialektene. 70 prosent av folket i Afghanistan forstår farsi-dialekten dari. Tenk at de kristne i Afghanistan, som er så utsatte, kan få se og lytte til programmer som er skreddersydd nettopp for dem! 

Og det samme gjelder den ene prosenten kristne i Tadsjikistan, der de i prinsippet har religionsfrihet, men i praksis lever under svært trange og vanskelige kår. Selvsagt er det også muslimer som ser på programmene, og som for første gang i sitt liv får et innblikk i hva kristen tro og kristent liv går ut på.

Iran er et land med store motsetninger og paradokser. Landet er kjent for sin vakre poesi og for de forferdelige forholdene i det store Evin-fengselet i Teheran. De er muslimer, men de er svært nøye på å få fram at de ikke er arabere. 

I et land med prestestyre og moralpoliti er både prostitusjon og ikke minst narkotika utbredt. Myndighetene kaller USA for Den store Satan, men det er nettopp dit mange drømmer om å reise. Svært mange er desillusjonerte med tanke på undertrykkelsen, men også i forhold til sin religion. Mange blir ateister, og blant evangeliske kristne skjer det som av mange blir sett på som den sterkeste vekkelsen i verden.

Som dere kjenner til, har det vært oppstand og uro i Iran siden den unge kvinnen Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt. Det syder under overflaten. Det har også preget SAT-7.

I dette brevet vil jeg gi et kort overblikk over forskjellige programmer fra SAT-7 PARS. Det vil vise litt av deres kreativitet og mangfoldighet. Og det vil vise hvordan de tenker både evangelisering og diakoni. Begge deler for å virkeliggjøre visjonen om å gjøre Guds kjærlighet synlig!

La meg begynne med programmene for de yngste. Church4Kids går på Instagram og er for barn. Men det er ikke bare for barn, det er også i ganske stor grad av barn. SAT-7 er i det hele tatt gode på å slippe barna til som aktive deltagere. 

I dette programmet spiller de for eksempel lovsanger på fiolin, deler videoer fra kirker de har besøkt, memorerer og siterer bibelvers og deler sitt innsyn i Guds ord og forteller hva det betyr i deres liv. «Bedtime stories» er en gammel og svært populær programtype som har vært brukt på den arabiske barnekanalen. Her blir bibelfortellinger fortalt for barna før sengetid. Nå er det lansert en versjon av dette programmet på farsi, med tittelen Story Time.

Golpand og Hashtag er to populære programmer som har gått lenge. Her får barna spill som samtidig kan lære noe av, de får øvelse i kritisk tenkning – og samtidig formidles Guds ubetingede kjærlighet! En jente iransk jente skriver om Goldpan at hun venter utålmodig til programmet skal begynne, og at det er «et program som alle barn kan se på og glede seg over, fra de er små til tenåringer, for når vi ser på programmet deres blir vi lykkelige. Jeg elsker deg, Golpand.»

Så har vi de programmene som er spesielt rettet mot kvinner. New Identity understreker kvinners verdi i Guds øyne, og vil forandre det kulturelle og sosiale synet på kvinner. Insiders var et program som ga opplæring i kvinners rettigheter og talte kvinnenes sak under opptøyene. En av programlederne sa: 

«Vi må be, og vi må være en stemme for det iranske folket som er så modige, men som har stemmene sine kuttet av fra verden.»

I det hele tatt ga SAT-7 PARS bred støtte til sine mange seere under opptøyene etter Masha Amini. 

Gjennom sine ni faste direkte-programmer hver uke kunne de forsterke deres stemmer. Farsi-kanalen har senset et behov for en dypere forståelse av bønn, og hva bønn betyr for vårt forhold til Gud. Derfor har de lansert programmet Sanctuary of the Heart.Programmet er særlig viktig for kristne som lever isolerte. Dette er det første programmet fra SAT-7 på Instagram for voksne. Men det ble også sendt som vanlig TV-program over satelitt da internett ble blokkert på grunn av opptøyene. 

Direkte programmer som Principles of Faith og Question Mark svarer på spørsmål om Gud, Jesus, kristendommen og Bibelen. Ferdig innspilte programmer som Writings of the Apostolic Fathers støtter kristne ledere. Kombinasjonen av mange nye kristne og forfølgelse fører til ledermangel, og opplæring av ledere og pastorer er viktig for farsikanalen. 

Church4Afghanistan sendes gjennom sosiale medier. Dette programmet møter det kritiske åndelige behovet hos afghanske seere, der de lever under stort trykk under Taliban.

SAT-7 PARS har sitt eget støtteteam som holder direkte kontakt med seerne. Som ventelig kan være hadde de hendene fulle under opptøyene, med lyttende ører, sjelesorg og forbønn. De har også skapt en plattform som knyttet seere fra Iran og Afghanistan sammen. Her er det dannet et sterkt bønnefellesskap over landegrensene. 

Med dette har jeg fortalt om noen programmer fra et rikholdig repertoar. Det har hendt at jeg er blitt overrasket når jeg har gått inn på sat7.org og sett på SAT-7 PARS direkte. Det kan være et lovsangsprogram, men jeg har også dumpet inn i en amerikansk familiewestern!

Nå har vi nylig feiret 17. mai. Vi har mye å være takknemlige for. Samtidig kunne jeg mellom alle festklærne se en og annen skjorte som var brodert med det fine, ukrainske mønsteret. Det gjorde meg blank i øynene. 

Gjennom vår støtte og forbønn for SAT-7 får vi hjelp til å løfte blikket mot en verden der nøden er mangfoldig. Men vi får også et møte med troende søsken som har bevart troen under vanskelige forhold. 

Til sjuende og sist tror jeg at de gir oss mer enn vi kan gi dem.

Gode hilsener fra Kjell Arne Norum